Merke- og planleggingsdager

September 2018

7.

Planleggingsdag

19.

Fotografering

Oktober 2018

10.

Foreldremøte

18.

Planleggingsdag-storsamling Kanvas

19.

Planleggingsdag-Storsamling Kanvas

25.

Høstfest

Desember 2018

13.

Lucia

18.

Nissefest

20.

Julelunsj

Januar 2019

11.

Planleggingsdag

Februar 2019

6.

Samefolkets dag

28.

Karneval

April 2019

11.

Påskefrokost

17.

Stengt onsdag før skjærtorsdag

26.

Lindbäckløpet

Mai 2019

7.

Dugnad

16.

Midt-i-maifest

31.

Planleggingsdag

Juni 2019

13.

Sommerfest