Merke- og planleggingsdager

September 2020

18.

Planleggingsdag

Oktober 2020

22.

FN-dagen og høstfest

Desember 2020

14.

Vi markerer Luciadagen

17.

Nissefest

Januar 2021

4.

Planleggingsdag

5.

Planleggingsdag

Februar 2021

5.

Vi markerer samenes nasjonaldag

18.

Karneval

Mars 2021

12.

Planleggingsdag

25.

Påskefrokost

31.

Vi holder stengt onsdagen før skjærtorsdag

April 2021

27.

Lindbäckløpet

Mai 2021

5.

Dugnad

11.

Midt-i-mai-fest

14.

Planleggingsdag

Juni 2021

8.

Sommeravslutning

Juli 2021

12.-30.

Sommerstengt